"Can Gürola"

Darbe girişiminin sonlanmasıyla beraber belli başlıklarda netleşme izlemeye başladık. Fakat önce ne olduğunu kısaca bir gözden geçirmek elzem. Senelerce ortaklık edip, Avrasyacı olarak görülen ve emperyalizmin hoşuna gitmeyen işler yapan ...

Türkiye’de AKP’nin iktidara gelişi uzun süredir derinlerde saklı pek çok şeyi tartışmamıza yol açtı. Geleneğin icadı olarak tanımladığımız şey, yani daha etkili yönetebilmek adına kendi tarihini yaratmak, tarihi yeniden kendi ...

Mülteci krizi derinleştikçe belli başlı fay hatları ortaya çıkmaya başladı. Emperyalist kuvvetler Suriye’de İslamcılar vasıtasıyla gerçekleştirdikleri vekalet savaşının bedelini ödemek istemiyor. Ortaya çıkan göçü Türkiye’ye para vererek halledecekler. Merkel-Davutoğlu görüşmesinin ...

Zenginliğin kaynağının sömürü olduğu yerde sömürülenlerin yönetilebilir halde tutulması büyük önem taşır. En başta devlet hukuk olarak buna göre dizayn edilir, kolluk kuvvetleri buna göre görevlendirilir. Eğitim ve kültür buna ...