"Sıtkı Demirkan"

Hayatın bi yerlerine cuk oturan, bi dünya tahlil, tespit, analiz, çözümleme, değerlendirme cümleleri biliyoruz. Kimisi atalar tarafından sarf edilmiş epeski zamanlardan bize ulaşan söz dizgeleri, ki bu ataların kim olduğunu ...

Sineğin kanadından tahrik üretecek kadar gözlerinin döndüğünü, bakışlarıyla çakışmamak için sağa sola kaçırılsa da kafalar bir boşlukta yakalayıp, gayet net anlatabiliyorlardı.

Sığ erkek-egemen dünya görüşünün deformasyonun tillahına uğratılmış İslam öğretisini referans alarak dayatmaya çalıştığı örtü mevzuu, sanılanın ve görünenin çok çok ötesinde anlamlar içermekte. İblis’in gazıyla aklına hinlik düşen Havva’nın; “Kardeşim ...