"Hakan Tabakan"

Hakan Tabakan
mağaramın duvarı

“Büyük laflar etmemiş Orhan Veli, yaltaklanmamış, ikbal beklentisi içinde olmamış; sıradan kahramanlar için mersiye yazılabileceğinin en güzel örneğini vermiş  “Kitabe-yi Seng-i Mezar” şiiriyle.   Kerim Korcan’ın Linç adlı romanında bir yerde ...

Kanmak fiili, kök halindeyken inanmak kavramına denk bir görev üstlenebilir temel anlamda. Söylenen sözün, anlatılan konunun doğruluğuna, gerçek olduğuna inanmak, onu öyle kabul etmek… Bu haliyle geçişsiz bir fiildir, yani nesne almaz, ...

İflas 12 Eylül 1980 darbesinde çocuktum. Seyyar gazetecileri hatırlıyorum. Bisikletlerle, motosikletlerle dağıtırlardı gazeteleri. Bir de boş caddelerde futbol oynamalarımız vardı, oradan bize ilgisizce geçen askeri cemseler. Sonraki yıllarda darbenin ekonomik ...

Tammuz ortası dönümünde bir akşam gece evrilirken olanları beyaz camdan izlerken canlı canlı, hay bin kunduz bu bir TV şovu mu, acaba bir nevi survivor mı bu, diye düşünmekten kendini alamayanlardan ...

Sosyal eşitsizliğin, bazı insanların diğerlerine karşı şiddet kullanmasından doğduğunu ileri süren idealist bir teori olarak karşımıza çıkar Şiddet Teorisi. Şiddet teorisi burjuva ideologları tarafından benimsenmiştir. Günümüzde bu ideologların(!) bir iktidarın ...

Her an değişen mevzulardan ötürü çok şeyin değiştiğinin zannedildiği bir yerde hiçbir şeyin değişmediğinden mi bahsetsem? Öyle ama, “gündem sarhoşu” olduk filan diye kendi kendime gevezelik yaparken hiçbir şey değişmiyor! Sebep? Çünkü ...

veya Çiko’nun Başkanlık Modelleri… Şu fiili krallık veya başkanlık meselesi hakkında ben de birkaç laf edeyim, diyor Çiko; yaşadığım Darkwood ormanlarında tanık olduğum ve Meksika yerlisi ecdadımdan bildiğim bazı tarihsel ayrıntıları ...

  Çiko ve Danışman Gazi bir tahterevallide oturmuş, konuşuyorlardır. Cümle kuran havalanıyor, diğeri iniyordur. Çiko’nun fonunda Darkwood Ormanlarının kuş cıvıltıları, derelerinin sesi, yaprakların hışırtıları; Danışman Gazi’nin kafa efektinde zurnayla çalınan ...

Bir Kavmin Ayağa Kalktığı Devir Tekrar edelim, sakıncası yok. O güzelim Gezi günlerine dair yüzlerce analiz yapıldı ki hepsi de birbirinden çarpıcı, hakiki, nesnel… Buraya bir yenisini ekleyebilirim. Ama farklı ...

Birkaç adam gülüyordu. Ellerinde ak kâğıtlar vardı. Silindir kutuların önünde. Sekiz adam saydım, ama dokuz gibi duruyorlardı, bazen yedi görünüyorlardı, aslında hiçbiri orada yoktu. Birkaç adam gülüyordu, bazısı çok gülüyordu, ...