kürt sorunu

Evet, Kürt meselesi çok yönlü, karmaşık, çetrefilli bir mesele; tartışılacak pek çok yönü var. Fakat Kürt halkı mazlum bir halktır; bu devlet tarafından dışkı yedirilmiş, köyleri yakılmış, yurdundan sürülmüş, çocukları delik deşik edilmiş bir halktır. Kürtlerin kitlesel bir biçimde aynı ...

Kimsenin nasıl olup da yeniden başladığını, nasıl olup da bu hızla bu şiddet seviyesine ulaştığını anlamlandıramadığı kirli savaş tüm yıkıcılığıyla sürüyor. Bir yanda artık hiçbir eylemini meşru gösterme gereği duymayacak kadar küstahlaşmış, istikbalini savaşın sürekliliğine endekslemiş bir iktidar bloğu; diğer ...