şovenizm

Evet, Kürt meselesi çok yönlü, karmaşık, çetrefilli bir mesele; tartışılacak pek çok yönü var. Fakat Kürt halkı mazlum bir halktır; bu devlet tarafından dışkı yedirilmiş, köyleri yakılmış, yurdundan sürülmüş, çocukları delik deşik edilmiş bir halktır. Kürtlerin kitlesel bir biçimde aynı ...

HAKAN KİREZCİ Umberto Eco, “Gülün adı” romanında Ortaçağ İtalya’sındaki bir manastırda vukuu bulan cinayetleri çözmek için araştırmacı rahip Baskerwille’li William ile çömezi Melkli Dom Adso’yu manastıra gönderir. Uzun öykünün bir yerinde, manastırın yüksek kale duvarları dışında yaşayan köylülerden biri, yiyecek ...